Strona główna
Kwiecińscy. Biuro usług BHP i ppoż. Kwieciński D.
Kwiecińscy. Biuro usług BHP i ppoż. Kwieciński D.

Usługi remontowe

Kwiecińscy. Biuro usług BHP i ppoż. Kwieciński D.

63-831, Pępowo, Orłonia 15

www.bhp-szkolenia.pl
Firma Kwiecińscy Ośrodek Szkolenia, Biuro Usług BHP i P.Poż Dawid Kwieciński, działająca od 2005 roku, zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy. W ich ofercie znajduje się internetowy system monitorowania terminów ważności szkoleń i badań lekarskich pracowników, a także przeprowadzanie różnych pomiarów elektrycznych, od sieci i urządzeń po wydatek energetyczny, natężenie oświetlenia i elektronarzędzi. Firma organizuje szereg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla operatorów urządzeń UDT, elektryków i innych specjalistów. Kwiecińscy prowadzą również kursy dla operatorów koparek, ładowarek i walców drogowych, szkolenia z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.